Loading...

Ultimate Youth & Vitality

$1,268.59

Ultimate Youth and Vitality is an exceedingly popular anti-aging supplement and touted as the next fountain of youth. This formulation has been determined through extensive research and development in collaboration with our partners in Japan to implement high-efficiency biological enzymatic hydrolysis.

là thực phẩm bổ sung chống lão hóa cực kỳ phổ biến và được coi là suối nguồn tươi trẻ thế hệ mới. Công thức là kết quả nghiên cứu và phát triển rộng rãi với sự tham gia của các đối tác tại Nhật Bản để hoàn thiện quy trình thủy phân bằng enzym sinh học hiệu quả cao.

Content:
60 capsules/bottle
规格: 60 颗/瓶
Hàm lượng: 60 viên / lọ

Direction:
Take 2 capsules daily before in the morning or before bedtime on an empty stomach.
每日早上或睡前空腹服用 2 粒胶囊。
Uống 2 viên mỗi ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ khi bụng đói.

Storage:
Store in a dry cool place or below 25oC
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
贮藏条件:存放在干燥阴凉处或低于25°C,勿让儿童接触
Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát hoặc dưới 25oC, tránh xa tầm tay trẻ em

Read More

SKU: SL-IMP004 Category:
Leaf Leaf

Other Products