Loading...

Ultimate Restore

$299.17

Imperium Ultimate Restore is a probiotic food supplement for digestive and immune health that encourages the healthy balance of the gut for superior gastrointestinal with 50 billion CFU patented and clinically proven probiotic strain.

Imperium Ultimate Restore là thực phẩm bổ sung lợi khuẩn probiotics cho sức khỏe hệ tiêu hóa và miễn dịch, đẩy mạnh sự cân bằng lành mạnh của đường ruột cho hệ tiêu hóa vượt trội với 50 tỷ CFU lợi khuẩn probiotics đã được cấp bằng sáng chế và chứng minh lâm sàng.

Content:
15 capsules/bottle
规格: 15 颗/瓶
Hàm lượng: 15 viên / lọ

Direction:
Take 1 capsule daily before in the morning or before bedtime on an empty stomach.
每日早上或睡前空腹服用1颗胶囊。
Uống 1 viên mỗi ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ khi bụng rỗng.

Storage:
Store in a dry cool place or below 25oC
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
贮藏条件:存放在干燥阴凉处或低于25°C,勿让儿童接触
Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát hoặc dưới 25oC, tránh xa tầm tay trẻ em

Read More

SKU: SL-IMP003 Category:
Leaf Leaf

Other Products