Loading...

Ultimate Mind

$215.71

Kick starts the day with a packet of Ultimate Mind to boost memory and concentration throughout the day. The Ultimate Mind Cookie is a healthy snack that promotes memory, concentration, and cognitive function.

Khởi đầu ngày mới với gói Ultimate Mind để tăng cường trí nhớ và sự tập trung suốt ngày dài. Ultimate Mind Cookies là một món ăn nhẹ lành mạnh giúp thúc đẩy trí nhớ, khả năng tập trung và chức năng nhận thức.

Content:
30 sachets/box
规格: 30 片/盒
Nội dung: 30 gói / hộp

Allergens:
Cereals, gluten, milk, egg and soybeans, nuts, sesame, sunflower seeds
过敏原:谷物,麸质,牛奶,鸡蛋和大豆,坚果,芝麻,葵花籽
Chất gây dị ứng: Ngũ cốc, gluten, sữa, trứng và đậu nành, các loại hạt, vừng, hạt hướng dương

Direction:
Consume it as a morning cookies or afternoon snack to boost your concentration.
This product is intended to be used alongside an active lifestyle and balanced diet.
将其作为早上的饼干或下午的零食食用,以提高您的注意力。
该产品旨在与积极的生活方式和均衡饮食一起使用
Hãy dùng nó như một chiếc bánh quy buổi sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều để tăng cường sự tập trung.
Sản phẩm này được thiết kế để đồng hành cùng lối sống năng động và chế độ ăn uống cân bằng.

Storage:
Individual packets do not need refrigeration. Store in a cool, dry place. Avoid direct sunlight.
贮藏条件:单个包装不需要冷藏。存放在阴凉干燥处。避免阳光直射。
Bảo quản: Các gói lẻ không cần làm lạnh. Lưu trữ ở nơi khô thoáng. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Read More

SKU: SL-IMP002 Category:
Leaf Leaf

Other Products