Loading...

Stainless Steel Shaker (500ML)

$26.40

Suggested use
All parts are top-rack dishwasher safe.
Rinse with warm water immediately after each use.
Do not microwave, freeze, or boil.
Not for the use with hot liquids.

Warnings
Hot or carbonated contents may build pressure within the bottle and cause the flip top to open unexpectedly and spray contents.
Other contents (such as pancake batter or spoiled beverage) may build pressure and leak or spray out upon opening.
Always open with caution

建议的使用方式
所有部件都可用于上机架洗碗机。
每次使用后请立即用温水冲洗。
请勿使用微波炉、冷冻或煮沸。
请勿与热液体一起使用。

警告
热的或碳化的内容物可能会在瓶子内形成压力,并导致翻盖意外打开并喷出内容物。
其它内容物(如煎饼面糊或变质的饮品)可能会形成压力,打开时会泄漏或喷出。
始终小心打开。

Hướng dẫn sử dụng
Tất cả các bộ phận đều an toàn khi cho vào ngăn trên của máy rửa chén.
Rửa sạch bằng nước ấm ngay sau mỗi lần sử dụng.
Không cho vào lò vi sóng, ngăn đông lạnh hoặc đun sôi.
Không sử dụng với chất lỏng nóng.

Cảnh báo
Các thành phần nóng hoặc có ga có thể tạo áp suất trong chai và khiến nắp đậy bung ra bất ngờ và trào ra ngoài.
Các thành phần khác (chẳng hạn như bột bánh kếp hoặc đồ uống hư hỏng) có thể tạo áp suất và rò rỉ hoặc trào ra ngoài khi mở.
Luôn thận trọng khi mở nắm

SKU: SL-IMP005 Category:
Leaf Leaf

Other Products